skocz do treści skocz do menu

Teraz Katalog

terazinfo.pl

Inne serwisy Teraz


Biznes i Ekonomia (33)

Analiza techniczna w praktyce


imgbc74572.png

analiza techniczna, świece japońskie

Analiza techniczna to zbiór metod i narzędzi dzięki, którym inwestor bądź analityk podejmuję próbę przewidzenia zachowania ceny danego instrumentu w przyszłości. Podstawą w tego typu pomiarach jest wykres przedstawiający cenę i czas. Wedle upodobań istnieje możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych rodzajów wykresów. W praktyce najczęściej wykorzystywanym do badań jest wykres świecowy. Zasadniczym elementem takiego wykresu są świece japońskie. Każda świeca zawiera w sobie informację na temat ceny otwarcie, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej z danego okresu. Może to być świeca piętnasto minutowa, godzinowa lub nawet tygodniowa.

Dla laika może się wydawać, że takie podejście jest swego rodzaju próbą wywróżenia przyszłości. Jeśli jednak pozna się dwa najważniejsze założenia analizy technicznej okazuje się, że jest ona bardzo praktyczna. Pierwsze założenie mówi o tym, że ceny instrumentów poruszają się w trendach. Oznacza to,  że kurs przez dłuższy czas porusza się w jednam kierunku. Jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać początek takiego ruchu możemy zając odpowiednią pozycję np. kupić akcje na początku trendu wzrostowego i dzięki temu osiągnąć zyski. W przypadku poszczególnych etapów w każdym trendzie z pomocą przychodzi nam tzw. teoria fal Elliota. Zawiera ona dokładny opis poszczególnych faz w trendzie oraz dokładną specyfikacje każdej z nich. Dzięki temu narzędziu możemy w pewnych okolicznościach zidentyfikować na rynku sygnały wskazujące na początek, kontynuację lub koniec istotnego ruchu ceny danego instrumentu. Jeśli zatem mamy sposobność wychwycenia momentów rozpoczęcia oraz zakończenia pewnych dłuższych ruchów to jesteśmy w stanie określić najlepszy czas wejścia i wyjścia z danej inwestycji.

Druga, równie ważna zasada analizy technicznej mówi o tym, że historia lubi się powtarzać. Od kiedy powstał ten rodzaj analizowania wykresów inwestorzy zgrupowali już wiele formacji, które w pewnych warunkach cyklicznie pojawiają się na wykresie. Znająca charakter danego formacji i wiedząc jak cena zachowuje się po powstaniu danego układu również możemy zając pozycję, która z dużym prawdopodobieństwem może przynieść nam zysk. Nawiązując do powtarzalności pewnych zjawisk na wykresie należy wspomnieć o inny ważnym narzędziu. Chodzi mianowicie o poziomy Fibonacciego, które wywodzą się bezpośrednio z współczynników odkrytych przez tego matematyka. Dawno stwierdzono, że pewna powtarzalność występuje również w przypadku długości poszczególnych części głównego trendu oraz ich korekt, co dodatkowo ułatwia nam przeprowadzenie analizy, która może okazać bardzo skuteczna.

Oczywiście, aby skutecznie dokonywać analizy poszczególnych instrumentów oprócz znajomości samych narzędzi potrzebna jest praktyka i pewne doświadczenie. Jednak osoby, które poświecą odpowiednio długi czas na zagłębienie się w tajniki technicznej oceny sytuacji na rynku mogą w pewnym momencie zostać naprawdę skutecznymi inwestorami.

Powrót do listy

Biuro rachunkowe Prym
Artykuły - katalogi
Free Seo Directory
Artykuły